บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บริการสอนเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET, ASP.NET Core, C#

จำนวนผู้เข้าชมเว็บนี้

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22

086-899-6243

ยินดีให้บริการ

nakorn@tt-ss.net

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ในเวลาทำการ

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 086-899-6243 nakorn@tt-ss.net

we are the best Web Application Expert

รับเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

บริการรับเขียนโปรแกรม Web Application ด้วย ASP.NET, ASP.NET Core และ C# โดยเชื่อมต่อกับ Database ได้หลายประเภท อาทิเช่น MSSQL, PostgresDB ในการให้บริการมีขั้นตอนอันได้แก่ การรับและประเมินราคาเบื้องต้น, การพูดคุยเพื่อรวบรวมความต้องการอย่างละเอียด, การรับทราบราคาที่ชัดเจน ทำสัญญาและเริ่มการพัฒนา, การนำเสนอความคืบหน้าโครงการเป็นช่วงๆ, การทดสอบระบบภายใน, การทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน, การติดตั้งระบบบน Server เพื่อใช้งานจริง, การรับประกันผลงาน 1 ปี และการดูแลระบบให้ทำงานได้อย่างเรียบร้อย (MA) โดยมีค่าใช้จ่ายรายปี 10-20% ของราคาค่าพัฒนาทั้งหมด

บริการจัดอบรม การเขียนโปรแกรม

บริการจัดอบรมการเขียน Web Application ด้วย ASP.NET, ASP.NET Core และ C# สำหรับนักเรียน นักศึกษา องกรณ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาดังกล่าว ในการให้บริการ มีขั้นตอนอันได้แก่ แจ้งวัตถุประสงค์การให้จัดอบรม อาทิเช่น การจัดอบรมพนักงานจำนวน X คน เพื่อจัดทำระบบงานภายใน การจัดอบรมมีแบบอบรม On-Site และแบบแชร์หน้าจอประกอบการสอน (Remote Training) มีอัตราค่าบริการคิดตามจำนวนวัน และจำนวนผู้อบรม

easy steps ขั้นตอน การให้บริการ

1

01. เข้าพบเพื่อหารือและให้คำปรึกษา

2

02. สรุปความต้องการและงบประมาณ

3

03. ดำเนินการตามแผนงาน

4

04. ส่งมอบงานและดูแลรักษา