บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บริการสอนเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET, ASP.NET Core, C#

จำนวนผู้เข้าชมเว็บนี้

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22

086-899-6243

ยินดีให้บริการ

nakorn@tt-ss.net

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ในเวลาทำการ

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 086-899-6243 nakorn@tt-ss.net

รู้จักกับ ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 มีจุดประสงค์เพื่อรับพัฒนาซอฟแวร์ Web Appliation ด้วย ASP.NET โดยได้รับจ้างพัฒนาระบบทั้งรับเองโดยตรง, รับงานจากผู้อื่น และร่วมทีมกับผู้อื่น อาทิเช่น ระบบ ERP สำหรับบริษัทนายหน้าค้าประกันวินาศภัย, ระบบบริหารจัดการการแก้ปัญหาภัยภิบัติใน USA และโครงการจ้างพัฒนาระบบแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model) เป็นต้น

ต่อมาภายหลัง เมื่อบริษัทฯขยายตัวขึ้น จึงมอบหมายและได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิทวัส กาพย์ไกรแก้ว ผู้ซึ่งเป็นทีมพัฒนาที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ยุคแรก ช่วยดูแลลูกค้าหลักและกิจการเดิมจนเรียบร้อย