บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บริการสอนเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET, ASP.NET Core, C#

จำนวนผู้เข้าชมเว็บนี้

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22

086-899-6243

ยินดีให้บริการ

nakorn@tt-ss.net

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ในเวลาทำการ

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 086-899-6243 nakorn@tt-ss.net

ผลงาน บางส่วน

บริษัทฯ รับพัฒนาระบบโดยรับงานโดยตรง หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง หรือส่งบุคคลากรไปร่วมพัฒนาระบบ ให้แก่ลูกค้าภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี