บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บริการสอนเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET, ASP.NET Core, C#

จำนวนผู้เข้าชมเว็บนี้

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22

086-899-6243

ยินดีให้บริการ

nakorn@tt-ss.net

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ในเวลาทำการ

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 086-899-6243 nakorn@tt-ss.net

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 มีจุดประสงค์เพื่อรับพัฒนาซอฟแวร์ Web Appliation ด้วย ASP.NET โดยได้รับจ้างพัฒนาระบบทั้งรับเองโดยตรง, รับงานจากผู้อื่น และร่วมทีมกับผู้อื่น อาทิเช่น ระบบ ERP สำหรับบริษัทนายหน้าค้าประกันวินาศภัย, ระบบบริหารจัดการการแก้ปัญหาภัยภิบัติใน USA และโครงการจ้างพัฒนาระบบแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ (Credit Risk Rating Model) เป็นต้น

ต่อมาภายหลัง เมื่อบริษัทฯขยายตัวขึ้น จึงมอบหมายและได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิทวัส กาพย์ไกรแก้ว ผู้ซึ่งเป็นทีมพัฒนาที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ยุคแรก ช่วยดูแลลูกค้าหลักและกิจการเดิมจนเรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงาน บางส่วน

บริษัทฯ รับพัฒนาระบบโดยรับงานโดยตรง หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง หรือส่งบุคคลากรไปร่วมพัฒนาระบบ ให้แก่ลูกค้าภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรามั้ย?

หากคุณเป็น Developer, Tester, Software Designer ซึ่งมีความสนใจที่จะทำงานอยู่ที่บ้านเป็นหลัก โดยสามารถเดินทางหาลูกค้า หรือเข้ารับการอบรมในต่างพื้นที่ได้ในบางโอกาศ คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้

ติดต่อเราตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลในเว็บไซต์นี้ เพื่อทำแบบทดสอบและเข้ารับการสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม