บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด บริการพัฒนาซอฟแวร์ด้วย ASP.NET บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บริการสอนเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET, ASP.NET Core, C#

จำนวนผู้เข้าชมเว็บนี้

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เลขที่ 10 ซอยลาดกระบัง 22

086-899-6243

ยินดีให้บริการ

nakorn@tt-ss.net

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ในเวลาทำการ

บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 086-899-6243 nakorn@tt-ss.net

we are the best Web Application Expert

รับเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

บริการรับเขียนโปรแกรม Web Application ด้วย ASP.NET, ASP.NET Core และ C# โดยเชื่อมต่อกับ Database ได้หลายประเภท อาทิเช่น MSSQL, PostgresDB ในการให้บริการมีขั้นตอนอันได้แก่ การรับและประเมินราคาเบื้องต้น, การพูดคุยเพื่อรวบรวมความต้องการอย่างละเอียด, การรับทราบราคาที่ชัดเจน ทำสัญญาและเริ่มการพัฒนา, การนำเสนอความคืบหน้าโครงการเป็นช่วงๆ, การทดสอบระบบภายใน, การทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน, การติดตั้งระบบบน Server เพื่อใช้งานจริง, การรับประกันผลงาน 1 ปี และการดูแลระบบให้ทำงานได้อย่างเรียบร้อย (MA) โดยมีค่าใช้จ่ายรายปี 10-20% ของราคาค่าพัฒนาทั้งหมด

บริการให้คำปรึกษา, วิเคราะห์และออกแบบระบบ, จัดทำเอกสาร Specification

บริการให้คำปรึกษาก่อนเริ่มโครงการ อาทิเช่น การรับฟังความต้องการของลูกค้า แล้วสรุปเป็นขอบเขตการดำเนินงาน (TOR), การรวบรวม และสรุปความต้องการของลูกค้า เพื่อเขียนเป็น Requirement Specification, การวิเคราะห์ ตีความ สรุปคุณสมบัติของระบบ เพื่อเขียนเป็น Software Design Specification โดยเอกสารข้างต้น จะประกอบไปด้วยความต้องการของลูกค้าแยกเป็นข้อๆ, แผนภาพอธิบายความต้องการด้วย Use Case, Business Process, Workflow หรืออื่นๆที่เข้าใจได้ง่าย, แผนภาพอธิบายการออกแบบระบบ อาทิเช่น ER-Diagram, Data Dictionary, Class Diagram, Sequence Diagram, UML หรืออื่นๆที่เป็นสากล และ Wireframe ของหน้าจอโปรแกรม เพื่อให้ programmer สามารถทำงานได้ง่าย

บริการจัดอบรม การเขียนโปรแกรม

บริการจัดอบรมการเขียน Web Application ด้วย ASP.NET, ASP.NET Core และ C# สำหรับนักเรียน นักศึกษา องกรณ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาดังกล่าว ในการให้บริการ มีขั้นตอนอันได้แก่ แจ้งวัตถุประสงค์การให้จัดอบรม อาทิเช่น การจัดอบรมพนักงานจำนวน X คน เพื่อจัดทำระบบงานภายใน การจัดอบรมมีแบบอบรม On-Site และแบบแชร์หน้าจอประกอบการสอน (Remote Training) มีอัตราค่าบริการคิดตามจำนวนวัน และจำนวนผู้อบรม

easy steps ขั้นตอน การให้บริการ

1

01. เข้าพบเพื่อหารือและให้คำปรึกษา

2

02. สรุปความต้องการและงบประมาณ

3

03. ดำเนินการตามแผนงาน

4

04. ส่งมอบงานและดูแลรักษา